Jury Nagrody

Maria Brukalska: architekt - w latach 1964 - 1983 projektowała budynki użyteczności publicznej oraz obiekty sportowe w pracowniach architektonicznych w Paryżu i Algierze. 1983 - 1987 adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki w Algierze. W latach 1991 - 2000 Wojewódzki Konserwator Zabytków M. St. Warszawy. Od 2013 roku vice prezes Zarządu Stowarzyszenia Żoliborzan. Synowa Barbary i Stanisława Brukalskich.   

Marta Leśniakowska: prof. nadzw. dr hab., historyczka sztuki, pracownik naukowy Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, wykładowca m.in. w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, kierownik Katedry Sztuki Współczesnej na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Jest autorką wielu artykułów z zakresu nowoczesnej sztuki i architektury, ich metodologii i teorii, oraz kilkunastu książek, w tym serii “Architektura w Warszawie”.

Elżbieta Mazur: prof. nadzw. dr hab., pracownik naukowy Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Historii Gospodarczej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autorka wielu artykułów na temat szeroko rozumianej historii kultury materialnej oraz kilku książek, m.in. monografii o Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Andrzej Bulanda: architekt, żoliborzanin, absolwent XLI Liceum im. Joachima Lelewela, absolwent Politechniki Warszawskiej. Prowadził działalność akademicką w USA (1987-89) na Penn State University i Harvard University Graduate School of Design. Pracował w biurze projektowym GROUPE 6 w Grenoble (1989-90). Od 1991 r. prowadzi pracownię Bulanda Mucha Architekci, do której sztandarowych projektów należy projekt siedziby BRE Banku w Bydgoszczy oraz projekt odbudowy Starej Papierni w Konstancinie. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych SARP oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów (MOIA). 

Tomasz Pawłowski: miłośnik Żoliborza, współautor książki „Żoliborz. Przewodnik historyczny”, za którą otrzymał Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy 2008 w kategorii Edycja Warszawska, oraz autor albumu „Przedwojenny Żoliborz. Najpiękniejsze fotografie”. Od 2005 roku wraz z grupą Żoliborskich Internautów organizuje cykliczne pokazy zdjęć starego i nowego Żoliborza. 

Antoni Ożyński: koordynator i pomysłodawca konkursu "Nagroda Brukalskich", prezes Stowarzyszenia Żoliborzan.