Kontakt

Koordynator i pomysłodawca projektu:
Antoni Ożyński
tel. 601-96-31-73 
NagrodaBrukalskich@gmail.com 
 
facebook: Nagroda Brukalskich 

Stowarzyszenie Żoliborzan 
http://www.zoliborzanie.org/