Laureaci 2018


PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY TRZECIEJ EDYCJI KONKURSU
NAGRODA IM. BARBARY I STANISŁAWA BRUKALSKICH

Dnia 21 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie jury Nagrody im. Barbary i Stanisława Brukalskich, powołanej w 2011 roku w celu wyróżnienia najlepszej inwestycji budowlanej zrealizowanej na Żoliborzu z poszanowaniem klimatu i charakteru dzielnicy, a także dla uhonorowania małżeństwa wybitnych polskich architektów Barbary i Stanisława Brukalskich, autorów wybitnych realizacji modernistycznych na Żoliborzu.

Jury w składzie: 

arch. Maria Brukalska
arch. Andrzej Bulanda
prof. nadzw. dr hab. Marta Leśniakowska,
prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mazur,
Tomasz Pawłowski
Antoni Ożyński

po zapoznaniu się z wszystkimi zgłoszonymi inwestycjami budowlanymi na Żoliborzu z okresu czterech lat (od 2014 -2017 roku), ustaliło:

Nagrody w postaci tablic otrzymają:
 1. Kategoria renowacja placówki oświatowej; Zespół Szkół Specjalnych nr. 100 Czarnieckiego 49, pierwotnie Przedszkole Rodzin Wojskowych proj. Jan Koszczyc Witkiewicz realiz. 1930- 1934: renowacja: "ZOLTAR" s.c. (Rojewscy B.T); zespół: mgr inż.arch. Małgorzata Żmichowska - główny projektant; mgr inż. Piotr Szczepański - projekt w części konstrukcyjnej; mgr inż. Piotr Kordek - projektant w części architektonicznej; realizacja 2017; za wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji i konserwacji zabytkowego budynku o wybitnych wartościach artystycznych, historycznych i naukowych. Jury docenia częściowe zachowanie i wyeksponawanie śladów po ostrzale artyleryjskim z okresu II wojny jako “świadka historii”.


 2. Kategoria: budynek użyteczności publicznej: Muzeum Katyńskie; Autorzy: BBGK Architekci Sp. z o. o.; Jerzy Kalina; Maksa Sp. z o.o. Autorzy: Jan Belina-Brzozowski & Konrad Grabowiecki architektura; Jerzy Kalina sites-specific; Krzysztof Lang – koordynator) Współpracownicy: Konsultacje: Michał Krasucki; Architekci: Joanna Orłowska, Marek Sobol, Łukasz Węcławski, Emilia Sobańska, Agnieszka Grzywacz, Ewelina Gawell-Wysokińska, Jacek Kretkiewicz, Tomasz Pluciński, Maciej Rąbek, Marcin Szulc Art: Plasma Project s.c. Justyna Derwisz, Adam Kozak, Joanna Baranek-Stach, Łukasz Bigas, Ewelina Kurowska, Justyna Więckowska, Anna Marszałek, Anna Kalina, Małgorzata Zemła, Jacek Hadała, Anna Kijowska, Jan Maurer, Zbigniew Mikielewicz; Architekci krajobrazu: Małgorzata Ogonowska, Monika Rodziewicz, Małgorzata Balińska; Inni: Katarzyna Trojanek, Wojciech Pitala, Wojciech Stefaniak, Anna Gola; realizacja 2013 -2015; za wprowadzenie architektoniczno-przestrzennej formy pomnika-muzeum o silnym działaniu afektywnym na widza, odwołującym się do pamięci o jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w XX-wiecznej polskiej historii. 


   
 3. Kategoria: nowa inwestycja; Żoliborz Artystyczny; ul. K. Jędrusik, ul. S. Dygata, pl. C. Niemena, inwestor Dom Development, osiedle mieszkaniowe, Autorzy: Mąka.Sojka.Architekci, architekci Maciej Mąka, Radosław Sojka; współpraca autorska: koncepcja urbanistyczna: Konrad Hałasa; architekci prowadzący: Łukasz Stanaszek (bud. A, B, C, D, E, F), Artur Paczkowski (bud. G, H, I), Katarzyna Ostaszewska (bud. G), Grzegorz Pyzikiewicz (bud. H, I, J), Adam Nieduszyński (bud. K, L), Jarosław Ptaszyński (bud. K, L), Agnieszka Jóźwiak (bud. M), Kacper Matysiak (bud. M), Michał Grotek (bud. H, I); zieleń: Robert Nowicki; kurator artystyczny: Olga Wolniak; realizacja 2011-2017 rok; za dobrze rozplanowany układ urbanistyczny osiedla oraz wysokie walory architektoniczne minimalistycznej, neomodernistycznj formy, doskonale skomponowanej z zielenią oraz wprowadzenie elementów sztuki w przestrzeń publiczną, a także za walor edukacyjno - poznawczy przywracający pamięć o artystach żoliborskich.


 4. Kategoria: renowacja zabytkowego budynku wielorodzinnego; “Szklany Dom” ul. Mickiewicza 34/36, proj. Pierwotny Juliusz Żórawski 1937, realiz. 1937-39: renowacja: inwestor: wspólnota mieszkaniowa “Szklanego domu”, proj. Leszek Tischner, studio UNITY; realizacja 2013-2017; za konsekwentne, wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji i konserwacji modernistycznego obiektu o wybitnych wartościach zabytkowych.


 5. Kategoria: renowacja i termomodernizacja budynku wielorodzinnego; ul. Potocka 4; renowacja: inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Potok Dolny; proj. renowacji POB Monument sp. z o.o.; realizacja 2017: za wzorcowe, podejście do nadania budynkowi nowej formy kolorystycznej, nawiązującej do estetyki modernistycznej. Jury wskazuje tę realizację jako modelową dla przyszłych prac termomodernizacyjnych w tym obszarze.


 6. Kategoria: renowacja segmentu zabytkowego budynku bliźniaczego;; ul. Sułkowskiego 19, projekt Kazimierz Tołłoczko, realizacja 1928-29; renowacja 2014-2016: inwestor prywatny; projekt Olgierd Jagiełło: za wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji modernistycznego obiektu z zachowaniem wszystkich oryginalnych detali architektonicznych zaprojektowanych przez jednego z czołowych architektów warszawskich w okresie międzywojnia.


 7. Kategoria: renowacja i rozbudowa segmentu budynku bliźniaczego; ul. Kozietulskiego 41; dom z początku lat 1930-tych; proj. prawdopodobnie pracownia Romualda Gutta dla Spółdzielni Techników Magistratu; południowa część poważnie uszkodzona podczas wojny i odbudowana w latach 1940-tych bez odtworzenia pierwotnego układu cegieł w nadprożach otworów okiennych; renowacja i rozbudowa 2012-2014, inwestor prywatny; proj. arch. Wojciech Ostrowski i Wojciech Jaworski: za wzorcowe rozwiązanie termomodernizacji oraz rozbudowy budynku przedwojennego z zastosowaniem elementów nawiązujących do pierwotnego projektu, w tym charakterstycznej cegły betonowej.


 8. Kategoria: renowacja segmentu; ul. Kaniowska 26, realizacja ok. 1960; renowacja: inwestor prywatny; projekt Luwe Architekci (Łukasz Węcławski): za wyrafinowane, minimalistyczne podejście do renowacji segmentu, wprowadzające do obiektu wyjściowo o małej wartości architektonicznej elementów elegancji i nowoczesności, co wpisuje obiekt w kontekst Żoliborza Oficerskiego. Jury podkreśla wartości estetyczne tej realizacji i wskazuje ją jako modelową przy remontach segmentów w tym ciągu.


Dyplomy honorowe otrzymują:

 1. Kategoria: akcja społeczna: Mieszkańcy Żoliborza protest “Nie dla mostu i trasy Krasińskiego” za skuteczne przekonanie władz miejskich o bezzasadności realizacji przeskalowanej inwestycji drogowej, która groziła całkowitą degradacją unikalnego układu urbanistycznego Żoliborza historycznego jako obszaru zabytkowego.
 2. Kategoria: przestrzeń miejska: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Z. Krasińskiego na odcinku Plac Wilsona - Wybrzeże Gdyńskie, za przywrócenie charakteru miejskiej ulicy i za umiejętne rozdzielenie przestrzeni dla wszystkich uczestników ruchu: pieszych, rowerzystów oraz transportu kołowego. Jury docenia wprowadzenie elementów zieleni. Jury zwraca jednak uwagę na dyskusyjne z estetycznego i historycznego punktu widzenia wprowadzenie w obszar Żoliborza modernistycznego historyzujących latarni-pastorałów.
 3. Kategoria miejsce: “Miasto Szkutnia Otwarta Pracownia Stolarska” za stworzenie nowego rodzaju przestrzeni publicznej otwierającej nowe sposoby aktywizacji i integracji społeczności lokalnych.
 4. Kategoria działanie: Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Krzysztof Bugla z incjatywy Fundacji młodej kultury hopsiup project Katarzyna Domagalska“; wprowadzenie do żoliborskich szkół cyklu zajęć “Kształtowanie Przestrzeni” - programu opracowanego przez Krajową Izbę Architektów. Program służy zrozumieniu zagadnień architektoniczno-przestrzennych wśród dzieci i młodzieźy, budując społeczeństwo ceniące wartość przestrzeni publicznej, półpublicznej i prywatnej, oraz rozumiejące świadome zależności, jakie zachodzą pomiędzy wysoką jakością otoczenia zbudowanego a poziomem jakości życia.
 5. Dom jednorodzinny ul. J. Ch. Paska 22a: remont części “trojaka” z lat 1960-tych; realizacja 2016; autorzy projektu: MAG Architekci Marcin Grzyb - dom własny architekta: za wyrafinowane, minimalistyczne podejście do – wyjściowo pozbawionego wartości – budynku, który podnosi wartość estetyczną tego zaniedbanego fragmentu Żoliborza. Jury wskazuje tę realizację jako modelową przy remontach i modernizacjach budynków pozbawionych wartości zabytkowych, ale w wyniku przemyślanej, nowoczesnej przebudowie zyskujących wysokie walory estetyczne i funkcjonalne.
 6. Kategoria nadbudowa: Al. Wojska Polskiego 30; projekt: Romo Pracownia Architektury Roman Popielawski, realizacja 2015-2017; za wzorcowe, dyskretne podejście do trudnego tematu nadbudowy budynków modernistycznych bez zaburzania ich skali i charakteru.Wybierz się szlakiem nagrodzonych inwestycji:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------