Laureaci 2014


PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY DRUGIEJ EDYCJI KONKURSU
NAGRODA IM. BARBARY I STANISŁAWA BRUKALSKICH

Dnia 5 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie jury Nagrody im. Barbary i Stanisława Brukalskich, powołanej w 2011 roku w celu wyróżnienia najlepszej inwestycji budowlanej zrealizowanej na Żoliborzu z poszanowaniem klimatu i charakteru dzielnicy, a także dla uhonorowania małżeństwa wybitnych polskich architektów Barbary i Stanisława Brukalskich, autorów wybitnych realizacji modernistycznych na Żoliborzu.

Jury w składzie: 

arch. Maria Brukalska
arch. Andrzej Bulanda
prof. nadzw. dr hab. Marta Leśniakowska,
prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mazur,
Tomasz Pawłowski
Antoni Ożyński (sekretarz Nagrody) 

po zapoznaniu się z wszystkimi zgłoszonymi inwestycjami budowlanymi na Żoliborzu z okresu trzech lat (od 2011 -2013 roku), ustaliło:

Nagrody w postaci tablic otrzymają:

 1. Kategoria: nowa inwestycja; ul. S.Pogonowskiego 17, inwestor prywatny, budynek jednorodzinny, proj. Mateusz Baumiller & Przemysław Lisiecki realizacja 2011: za wysokie walory architektoniczne minimalistycznej, neomodernistycznj formy, doskonale wpisującej się w genius loci modernistycznego Żoliborza.
Foto: Antoni Ożyński
Foto: Antoni Ożyński
 1. Kategoria: renowacja i rozbudowa budynku jednorodzinnego; ul. S.Pogonowskiego 7; dom z lat 30tych ubiegłego wieku proj. prawdopodobnie Kazimierz Tołłoczko; remont: inwestor prywatny; proj. rozbudowy pracownia 3i Architekci (arch. Wojciech Maciaszek, arch.  Marta Pawlukiewicz z udziałem arch. Piotra Bujnowskiego), realizacja 2011: za wzorcowe rozwiązanie renowacji budynku przedwojennego połączonej z jego rozbudową w postaci minimalistycznego pawilonu ogrodowego, który w dyskretny, kulturalny sposób łączy architekturę z naturą i wprowadza współczesną warstwę kulturową oraz współczesne wartości estetyczne w zabytkową przestrzeń Żoliborza. Jury wskazuje tę realizację jako modelową przy rozwiązywaniu trudnych i potencjalnie konfliktogennych kwestii związanych z rozbudowami w obszarze zabytkowym.

  Foto: Antoni Ożyński

  Foto: Antoni Ożyński
 1. Kategoria: renowacja budynku jednorodzinnego; ul. J.A. Święcickiego 6, pierwotnie jeden z “domów bliźniaczych ZUS” projekt Józef Szanajca, Jan Reda, realizacja 1934-35; renowacja: inwestor prywatny; projekt renowacji budynku Andrzej Wyszyński pracownia "MWH Architekci", projekt małej architektury (ogrodzenie, oświetlenie, zieleń, kolorystyka itd.) Agnieszka Pasternak & Julia Pasternak "Pracownia Śmiała" realizacja 2012.: za wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji modernistycznego obiektu, autorstwa czołowych awangardowych architektów międzywojnia.
  Foto: materiały inwestora
  Foto: materiały inwestora

 1. Kategoria: renowacja budynku wielorodzinnego; WSM Kolonia IX ul. A.Próchnika 8b, projekt pierwotny Barbara Stanisław Brukalscy, 1937-38: renowacja: inwestor: WSM ŻC; projekt renowacji pracownia: SAAR ARCHITEKCI (Radosław Sadowski & Izabela Sadowska) oraz pracownia: ARCHITEKCI (Dariusz Filak & Małgorzata Filak) za wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji i konserwacji modernistycznych obiektów. Realizacja modelowa dla kolejnych prac remontowo-konserwatorskich na WSM-ie. Jury podkreśla rangę i znaczenie wielkiej akcji remontowo-konserwatorskiej, jaką podjął Zarząd WSM w celu przywrócenia wszystkich wartości jednemu z najważniejszych w Polsce i Europie zespołowi architektury awangardowej, jakim jest WSM. Równocześnie Jury zwraca uwagę Zarządowi na bęzwzględne respektowanie zasady zachowania i odtworzenia wszystkich charakterystycznych detali architektonicznych np. gzymsów wieńczących budynek oraz partii cokołowych i wydzielonych płaszczyzn tzw. tynków drapanych, elementów informacji wizualnej z logo WSM przy okazji przeprowadzania kolejnych remontów budynków.
  Foto: Antoni Ożyński
  Foto: SAAR architekci
 1. Kategoria: renowacja budynku wielorodzinnego; ul. Dymińska 10, pierwotnie dom podoficerski należący do Funduszu Kwaterunku Wojskowego; projekt Aleksander Więckowski; realizacja 1934-1935; renowacja: inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Dymińska 10; projekt: pracownia "ARCHITEKCI" Dariusz Filak, Małgorzata Filak, Zofia Kuklis oraz asystent Anna Sulich; realizacja 2012: za wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji i konserwacji modernistycznego obiektu - dawnego Domu Podoficerskiego, będącego częścią przedwojennego Osiedla Funduszu Kwaterunku Wojskowego. Jury wskazuje tę realizację jako modelową dla przyszłych prac remontowych w tym Osiedlu.
  Foto: Antoni Ożyński
  Foto: Antoni Ożyński
 1. Kategoria renowacja zespołu budynków; T.W.Wilsona 4, pierwotnie SM Fenix proj. prawdopodobnie Roman Feliński realiz. 1928- 1932: renowacja: inwestor SM Fenix; projekt Hanna Buczkowska-Pietruska realizacja 2009-2013 za wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji i konserwacji modernistycznego zespołu budynków. Jury podkreśla doskonałe wyeksponawanie i ujednolicenie witryn lokali usługowych oraz narzucenia spójnego systemu informacji wizualnej o świadczonych usługach w budynku w ciągu ulicy Słowackiego i wskazuje tę realizację jako modelową dla pozostałych żoliborskich budynków w ciągach głównych ulic z parterami usługowymi.
  Foto: Antoni Ożyński

dyplomy honorowe otrzymają:
 1. Dom jednorodzinny ul. Dygasińskiego 27: projekt Jerzy Kołomycki remont części “trojaka” z przełomu lat 50tych/60tych: za wyrafinowane, minimalistyczne podejście do – wyjściowo pozbawionego wartości – budynku, który doskonale wpisuje się w charakter modernistycznego Żoliborza. Jury podkreśla wartości estetyczne tej realizacji i wskazuje ją jako modelową przy remontach i modernizacjach budynków pozbawionych wartości zabytkowych, które dzięki zaprezentowanemu tutaj myśleniu o formie i funkcji zyskują rangę dzieł architektury.
  Foto: Antoni Ożyński
  Foto: Antoni Ożyński
 1. Wspólnota “Szklanego Domu” ul. Mickiewicza 34/36, proj. Juliusz Żórawski 1937, realiz. 1937-39: za wzorcowe prace konserwatorskie przy rekreacyjnych tarasach na dachu jednego z czołowych obiektów modernistycznych w Polsce, realizującego 5 zasad architektury nowoczesnej Le Corbusiera. Renowacja tarasów jest początkiem dalszych prac konserwatorskich mających na celu przywrócenie wszystkich walorów tego wybitnego dzieła.
  Foto: Antoni Ożyński
 1. "Społem" WSS Żoliborz CH “Merkury”, ul. Słowackiego 16/18: proj. Jacek Nowicki, realiz. 1957-1964; renowacja Hanna Danaj, realizacja 2012; za wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji i konserwacji późnomodernistycznego obiektu, bez naruszania jego zasadniczych walorów i z maksymalnym ich wyzyskaniem, co przywraca znaczenie tej wyrazistej, abstrakcyjnej formy w panoramie Żoliborza. 
  Foto: Antoni Ożyński
  Foto: Antoni Ożyński
 1. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. – za zielone torowiska na zielonym żoliborzu. Jury podkreśla znaczenie tego działania, wprowadzające – na wzór wielu miast europejskich – ekologiczny wątek w miejskie obszary przeważnie zdegradowane i “nieobecne” w przestrzeni miasta.
  Foto: Michał Rapacki
  Foto: Antoni Ożyński
 1. Targ Śniadaniowy na pl. Inwalidów: za dzialanie integracyjne - ożywienie zdegradowanej dotąd i “nieobecnej” przestrzeni zaniedbanego dotąd placu.
Foto: Targ Śniadaniowy

Wybierz się szlakiem nagrodzonych inwestycji:
plan wycieczki "Nagroda Brukalskich 2014" 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------